Eircom

Vaka Çalışması

"Erişim Ağı bakır altyapısı temel telefondan ISDN ve DSL geniş bant hizmetlerinin provizyonuna kadar hizmet serilerinin yerine getirilmesinde temel platformdur. Öngörülebilir gelecek için bu hizmetlere yönelik olarak mekanizmayı göndermeye devam edecektir."

Tom Mulvey, eircom Basınç Oluşturma Programı
MüdürüMonitronix Kablo Basınç Takibi - Daha İyi Verim

Maliyet düşürme, arızaları azaltma ve kurulumu ve kullanımı kolay uzaktan takip birimleri - Erişim Ağı için yedek kablo basınç takip sistemi için arama yapmak üzere başlatıldığında eircom'un belirlemek istediği üç iş konusu. Son 12 ay zarfında eircom tüm eski kablo basınç takibi ünitelerini Monitronix'in Kablo Basınç Takibi Sistemleri ile değiştirdi.Geçmiş

Değiştirme programından önce şehirlerin dışındaki büyük mesafeler sebebiyle, eski uzak takip üniteleri özel kiralık hatlar kullanılarak ana üniteler ile oylanmalıdır. Kiralık hatlar pahalıdır ve birden fazla modem gereklidir. eircom personeli eski takip ünitelerinin ve çevrebirim ekipmanının bakımını yapmak için çok fazla zaman harcıyor. Artan sayıda arıza oluşmuştur ve arıza giderme de artan şekilde maliyetli ve zaman alır hale gelmiştir.

Bazı inşa bölgelerinde, eski takip ünitesinin okunan transdüser basınç değerlerinin verilerini almak için bakır rapor çifti gerekli olduğundan büyük ve küçük değiştirmeler arasında trank ya da kesişme kablolarına güven vardır. Bağlantı kablosunun emekliye ayrıldığı yerlerde bazı küçük değiş tokuşlar bu 'bakır adalarında' takip edilmeden bırakılmaktadır. Bakır rapor çiftinin doğrudan ana değiştiriciye tekrar kablolaşmasının yerine, uzaktan takip ünitelerinin daha küçük değiştiricilerde kurulması ve kiralık hatlar gereklidir, böylece veriler ana üniteden alınabilirdi. Bu seçenek maliyetleri önleyici hale gelmektedir.

Eircom, takip sisteminin bu değişen altyapıya eşleşmesini istemektedir. eircom aynı zamanda kompakt ve kurulumu kolay kompakt olan bir uzaktan takip ünitesine ihtiyaç duymaktadır ve veri almak için kiralık hatta gerek duymamıştır. Monitronix'in uzaktan takip üniteleri bu çözümü sağlamıştır. Harici modemin kiralık hatta iliştirildiği uzaktan değiştirici bulunan bir rafa kurulan ve dört karttan oluşan eski bir yapılandırmaya sahip olup diğer iki karttan ve bir modemden oluşan bir ana ünitenin oylanmasına olanak sağlamaktadır. Bu yapılandırma bir kiralık hatta ihtiyaç duymadan dahili modemi bulunan Monitronix'in küçük, kompakt, duvara monte edilen RMU'su ile değiştirildi. Artık personel merkezi takip sistemi tarafından oylanan frekansı yapılandırabilir. Normal şekilde okunan basınç değerleri her saatte merkezi takip sisteminde güncellenmektedir, fakat bu müdürün ya da personelin gereksinimlerine bağlı olarak daha az veya çok yapılabilir. Bu ünitelerde aynı zamanda yerleşik IP işlevselliği bulunmaktadır ve eircom'un LAN'ına bağlanmaya ve basınç değerlerinin hemen hemen anlık bir şekilde okunmasına olanak sağlamaktadır.

"Yedi değiştiricideki son göç işleminde 682 transdüser eski kalıt donanımından alınmıştır. Bu da arızaları71'den 7'ye düşürmüş olup %90'lık bir iyileşme sağlamıştır."

Tom Mulvey, eircom Basınç Oluşturma Programı
MüdürüBu uygun maliyetli çözüm - kalıt sisteminin maliyetinden bir kesit - aynı zamanda eircom'un Şubat ve Temmuz 2009 tarihleri arasında takip ağında daha önceden takip edilmeyen 43 yeni değiştiriciyi almasına olanak sağlamıştır.

14/09/2008 tarihinden itibaren Boş transdüser sayısı("Cevap yok ") 550 azaltılmış olup okunan transdüser değeri 3 lbs değerinden az iken basınç ise 23/01/2009 tarihinde 4.393 iken 13/09/2009 tarihinde 1.804'e gerilemiştir. Bu sonuçlar Monitronix RMU ve DFP kurulumları ile aynı zamana denk gelmektedir.

"Arızaların raporlanmasındaki iyileşme gerçek sistem kaçaklarına odaklanan basınç ekibine destek olmakta ve arıza takip ağında harcanan atık zamanı düşürmektedir."

Tom Mulvey, eircom Basınç Oluşturma Programı
MüdürüDijital Akış Panelleri - Küçük Değişticilerin Uygun Maliyetli Takibi

Telco ağında düzenli aralıklarda kurulan transdüserlerden alınan basınç değerlerinin okunması son olarak kabloların sağlık durumu ile ilgili olarak en iyi görüntüyü vermektedir. Basınç takibi etkili ve proaktif bir bakım aracıdır. Takip edilen ağda daha önceden takip edilmeyen, küçük değişiklikler (2.000 veya daha az çalışma hattı) toplamak için eircom bu değişikliklerde Monitronix'in Dijital Akış Panelini (DFP) tanıtmış olup basınçlı kablo ağ takibinde uygun maliyetli, ücretsiz bir geliştirmedir.

Bir DFP kurmak ve hizmete almak için sadece yarım gün harcayarak küçük değişiklikler takip edilen ağa hızlı bir şekilde eklenmiştir. Bu sebeple basınç makinelerinin küçük DFP'ler ile güçlendirilmesinde önceden takip edilmeyen değiştiriciler anlam kazanır. DFP'ler manüel okuma almak için değiştiricilere ziyarette bulunulmasını gerektiren eski, mekanik akış ölçerlerin yerini almaktadır. Artık panel başına 10 kabloya kadar okunan akış değerleri ve toplam panel basıncı genel sistemde hem yerel hem de uzaktan gösterilmektedir. eircom müdürleri ve personeli bu değişikliklerdeki her bir kablodaki hava akışını hemen görebilir. Artık eircom daha önceden takip edilmeyen basınçlı kabloları tam olarak görebilmektedir. Dolayısıyla, ilk başta kablolara kurulan basınç transdüserleri olmadan eircom en acil şekilde ilgilenilmesi gereken kabloları tanımlayabilir. eircom bunun ardından bakım personelini yerleştirerek akışın yüksek olduğu kablolarda çalışmasına olanak sağlar, çünkü yüksek değer kabloda birkaç olduğunun göstergesidir.

"Ağımızın performansını değerlendirmek için kullanılan ölçüm değerleri artık daha doğrudur ve daha önceden takip edilmeyen değişiklikleri ve kablolar dahildir."

Tom Mulvey, eircom Basınç Oluşturma Programı
Müdürü

Eircom'un iş konularını belirleyerek Monitronix eircom'un tüm basınçlı değiştiricileri için bir çözüm sunmuştur.

eircom.ie

  • İrlanda'daki sabit hat telekomünikasyon hizmetleri ana sağlayıcısı
  • Yaklaşık 2.6 milyon sabit hatlı telefon erişim kanalı hizmettedir
  • 30 Haziran 2008 çeyreğinde sona eren dönem için İrlanda sabit hat pazarının %68'lik Pazar payı ciroya dayalıdırmonitronix-europe.com